ספקו את הסחורה.

ארגנו את המלאי ונהלו הכל במקום אחד.