קופה לעסק קטן – אלו הן הפונקציות שחייבות להיכלל בה